aboutus
QC Hồ sơ

Một nhóm QC: với hơn 10 nhân viên chuyên nghiệp và kỹ thuật.Để đảm bảo 100% sản phẩm kiểm tra.
Vật liệu: Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vật liệu, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế yêu cầu.
Kiểm tra bán thành phẩm: Kiểm tra sản phẩm trước khi hoàn thành 100%.
Kiểm tra dây chuyền sản xuất: Với nhóm làm việc hoặc kỹ sư dữ liệu, những người sẽ kiểm tra máy móc và dây chuyền vào thời gian cố định.
Kiểm tra thành phẩm: Kiểm tra chất lượng và đặc tính trước khi sản phẩm được đóng gói và tải.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc